Disclaimer
Match Property management

Match Property  besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Match Property.

Ondanks de zorg die door Match Property aan de correcte invoer van de gegevens besteedt wordt,  is Match Property niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Match Property of door u aan Match Property middels een website van Match Property of anderszins langs elektronische weg.

Tevens aanvaardt Match Property geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Match Property via deze website. Match Property aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Bezoekers en/of gebruikers van www.matchproperty.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door Match Property aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties. Het is slechts toegestaan om een hyperlink aan te brengen, indien daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend.

Match Property is een wettig gedeponeerd handelsmerk en mag niet door anderen worden gebruikt zonder voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming van onze directie.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Match Property garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.